Struktura firmy

Elementy które nas charakteryzują to płaska i efektywna struktura organizacyjna, silny reżim ekonomiczny i zachowanie bardzo bliskiego kontaktu z Klientami. Pozioma struktura firmy została świadomie wybrana aby skrócić proces decyzyjny i wspomóc komunikację wewnątrz organizacji. Wdrażając złożone rozwiązania, wykorzystujemy metodologię zarządzania projektami PRINCE2.